Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, थारमारे, सल्यान

बागचौर

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

८२ वर्षका धने वलिलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्दै यस कार्यालयका कार्यालय प्रमुख ।