Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, थारमारे, सल्यान

बागचौर

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, थारमारे, सल्यान

बागचौर

ठाकुर बस्नेत

  • ठाकुर बस्नेत

ठाकुर बस्नेत


ठाकुर बस्नेत
कार्यालय सहयोगी

पद कार्यालय सहयोगी
सम्पर्क 9822807679
ठेगाना थारमारे सल्यान
बहाल मिति २०७५ पुष १८