Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, थारमारे, सल्यान

बागचौर

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, थारमारे, सल्यान

बागचौर

पुष्पा वली

  • पुष्पा वली

पुष्पा वली


पुष्पा वली
कार्यालय सहयोगी

पद कार्यालय सहयोगी
ठेगाना थारमारे सल्यान
बहाल मिति २०७५ पुष १८