न्यून व्यान्डविथ Invert Color A- A A+

नागरीक वडापत्र 2075-09-17

नागरिक वडापत्र

                                                         इलाका प्रशासन कार्यालय सल्यान

सि न

सेवाको किसिम

सेवा पाप्त गर्ने तरिका आवश्यक कागजात

दस्तुर

समय

सम्बन्धित फाँट

गुनासो सुन्ने अधिकारी

नागरिकता प्रमाणपत्र

 

 

 

 

 

क वंशजको आधारमा

 • अनुसुची १ बमोजिमको विवरण भरी सम्बन्धित स्थानीय निकायबाट फोटो समेत प्रमाणपत्र गरेको आवेदन फाराम
 • आमा बाबु वा आफनो वशज तर्फका तिनपुस्ता भित्रका नातेदारको नागरिकताको प्रमाणपत्र  
 • जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र वा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र
 • सनाखतको लागि एकाघरको तिन पुस्ता भित्रको अभिभावक
 • स्पष्ट मुखाकृति दुवै कान देखिने हालै खिचिएको पासपोर्ट साइजको स्तरीय श्यामश्वेत फोटो (२.५*३ से. मि.) २ प्रति
 • विवाहित महिलाको हकमा माईती तर्फको आमाबाबु वा दाजुभाइको नागरिकता

निशुल्क

सोही दिन

नागरिकता

कार्यालय प्रमुख

 

 

 

ख नागरिकता  प्रमाणपत्र नलिदै विवाह भएकी नेपाली महिलाको हकमा

 • विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र
 • पति वा ससुराको नागरिकता प्रमाणपत्र
 • पति सासु वा ससुरा वा जेठाजु वा देवरमध्ये कसैको खनाखत
 • माइती पट्टिको आमा वा बाबु दाजु वा भाईको नागरिकता प्रमाणपत्र

निशुल्क

सोही दिन

नागरिकता

कार्यालय प्रमुख

 

ग बसाई सराईको हकमा

 • बसाई सराईको प्रमाणपत्र
 • जगगाधनी प्रमाणपत्र पूर्जा
 • पानी बिजुली टेलिफोन महसुल कार्ड आदि प्रमाण

निशुल्क

सोही दिन

नागरिकता

 

 

ङ नाबालक परिचयपत्र

 • सम्बन्धित स्थानीय निकायबाट फोटो समेत प्रमाणित गरेको निर्धारित फाराम
 • फोटोसमेत प्रमाणित गरी नाबालकसँग नाता खुल्ने अभिभावकको नाता प्रमाणित
 • आमा बाबुको नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र सनाखतको लागि र वा घरको ३ पुस्ता भित्रको गरिकता
 • जन्मदर्ता प्रमाण पत्र

निशुल्क

सोही दिन

नागरिकता

कार्यालय प्रमुख

 

च नागरिकता प्रतिलिपी

 • सम्बन्धित स्थानीय निकायबाट फोटो समेत प्रमाणित गरी नागरिकता प्रमाण पत्र नम्बर र मिति समेत उल्लेख भएको निर्धारित आवेदन फाराम
 • स्पष्ट मुखाकृति दुवै कान देखिने हालै खिचिएको पासपोर्ट साइजको स्तरीय श्यामश्वेत फोटो (२.५*३ से. मि.) २ प्रति

निशुल्क

सोही दिन

नागरिकता  प्रतिलिपी

 कार्यालय प्रमुख

ठाडो उजुरी

 • पिडित व्यत्तिको सम्पूर्ण बेहोरा खुलाई भएका आवश्यक प्रमाण सहितको निवेदन

निशुल्क

सोही दिन

मुद्धा शाखा

कार्यालय प्रमुख

नाम थर प्रमाणित

 • सम्बन्धित स्थानीय निकायबाट फोटो प्रमाणित गरेको सिफारिस
 • सम्बन्धित वडाको सर्जमिन मुचुल्का
 • नागरिकताको प्रमाण पत्र
 • पेन्सन पट्टा वा शैक्षिक प्रमाण पत्र वा अन्य सम्बन्धित प्रमाण पत्र
 • स्पष्ट मुखाकृति दुवै कान देखिने हालै खिचिएको पासपोर्ट साइजको स्तरीय श्यामश्वेत फोटो २ प्रति
 • रु १० टिकट सहितको रितपूर्वकको निवेदन

निशुल्क

सोही दिन

स्थानीय प्रशासन

कार्यालय प्रमुख

 


पछिल्लो अपडेट गरिएको : 2078-07-05 13:46:26

© सर्वाधिकार सुरक्षित ईलाका प्रशासन कार्यालय, थारमारे, सल्यान

Powered By: ProActive Developers